- - - - - -
2024. június 15. szombat

 

2015. évi ülések

 

 

 

2015.12.10.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

Napirend előtt:

 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 
 

1. Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról

 
 

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról alkotott rendelet-tervezet megtárgyalása

 
 

3. 2015. évi első féléves közművelődési beszámoló megtárgyalása

 
 

4. Polgármester tájékoztatása a folyamatban lévő pályázatokról, a beruházások aktuális állásáról

 
 

5. Sióagárd Község Önkormányzatának 36/2015. (III.26.) kt. határozattal elfogadott közbeszerzési tervének módosítása

 
 

6. Közmeghallgatás időpontjának, témájának meghatározása

 
 

7. MLSZ Országos Pályaépítési Programon való részvételi lehetőség

 
 

8. Indítványok, hozzászólások, egyebek

 

 

 

 


 

 

2015.11.26.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kérelmének megtárgyalása

 
 

2. Leltározási bizottság felállítása

 

 

 


 

 

2015.11.06.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó helyi rendelet megalkotása

 
 

2. Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes Szülői Társulása társulási megállapodásának módosítása

 
 

3. A malschwitzi látogatás megbeszélése

 

 


 

 

2015.11.06.

Közmeghallgatás

Meghívó   Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2015.10.14.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A Sióköz Kft. működtetésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala

 

Melléklet

 
 

2. A családsegítés és a gyermekjóléti feladatellátás felülvizsgálata

 
 

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 
 

4. ERÖV ZRT. felújítási, pótlási, beruházási tervének megvitatása

 
 

5. Közmeghallgatás időpontjának módosítása

 

 

 

 


 

 

2015.09.24.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

Napirend előtt:

 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 
 

1. Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról

 
 

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról alkotott rendelet-tervezet megtárgyalása

 
 

3. 2015. évi első féléves közművelődési beszámoló megtárgyalása

 
 

4. Polgármester tájékoztatása a folyamatban lévő pályázatokról, a beruházások aktuális állásáról

 
 

5. Sióagárd Község Önkormányzatának 36/2015. (III.26.) kt. határozattal elfogadott közbeszerzési tervének módosítása

 
 

6. Közmeghallgatás időpontjának, témájának meghatározása

 
 

7. MLSZ Országos Pályaépítési Programon való részvételi lehetőség

 
 

8. Indítványok, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2015.09.04.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A Nappark pályázattal kapcsolatos tervezési vállalkozási szerződés megtárgyalása

 
 

2. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására hirdetett pályázaton történő részvétel

 

 

 


 

 

2015.08.27.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 0. Lejárt határidejű határozatokról 2015 augusztus

 
 

1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról alkotott rendelet-tervezet megtárgyalása

 
 

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

 
 

3. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

 

SZTÖT határozati javaslat

 
 

4. Sióagárd Község településrendezési tervének felülvizsgálata

 

Melléklet

 
 

5. Beszámoló az együttműködő Civilek Szervezetek 2015. év I. félévben végzett munkájáról és a támogatás időarányos felhasználásáról

 

Sió Torna Egyesület

 

Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület

 

Sióvölgye Horgász Egyesület

 

Sióagárdi Sport Egyesület

 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete

 

Sióagárd Leányvárért Egyesület

 

Sióagárdi Polgárőr Egyesület

 
  6. Beszámoló a védőnői szolgálat 2014. évben végzett munkájáról  
 

Egyebek: 

 

1. Napelem park vállalkozási szerződés tervezet

 

 

 


 

 

2015.08.19.

Meghívó   Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2015.08.14..

Meghívó   Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2015.07.28.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 

Napirend előtt:

 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről

 
 

1. Beszámoló az E.R.Ö.V. Zrt. 2014. évi tevékenységéről, tájékoztatás a 2015. évi üzleti tervéről

 
 

2. A Re-Víz Duna–menti Kft. 2014. évi mérleg beszámolójának megtárgyalása

 
 

4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

 
 

5. Beszámoló a 2014/15. nevelési évről és az óvodában folyó nevelési munkáról

 
 

6. A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól szóló beszámoló megtárgyalása

 
 

7. Beszámoló a szociális alapellátás működéséről

 
 

8. A Sióagárdi Tájház nyitva tartásának, belépőjegy árainak megtárgyalása

 
 

9. A KLIK-kel kötött vagyonkezelési megállapodás felülvizsgálata

 
 

10. Egyebek

 
 

Zárt ülés:

1. Egyedi önkormányzati ügy megtárgyalása

 

 

 


 

 

2015.07.08.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd óvoda energetikai felújítás - KEOP-2015-5.7.0 címen benyújtandó pályázat megtárgyalása

 

 

 


 

 

2015.06.30.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd óvoda energetikai felújítás - KEOP-2015-5.7.0 címen benyújtandó pályázat megtárgyalása

 

 

 


 

 

2015.06.11.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9 pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása címen benyújtott pályázat módosítása

 

 

 


 

 

2015.06.04.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sióagárdon DDOP 3.1.3G-14-2014-0069 elnevezésű pályázat kivitelezőjének kiválasztása

 

 

 


 

 

2015.05.29.

Ünnepi ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása

 

Zárszámadási rendelet

 

2014 évi zárszámadás mellékletei

 
 

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatása

 

 
 

3. Sióagárdért Emlékérem kitüntető cím adományozása

 
 

4. Sióagárd Bora elismerő cím adományozása

 

 

 


 

 

2015.05.14.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Tolnai Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás és az intézmény 2014. évi munkájáról szóló beszámoló

 
 

2. Sióagárd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának előkészítése

 

Melléklet

 
 

3. Falubusz szabályzat módosítása

 
 

4. Sióagárd Község Önkormányzata gazdasági programjának megtárgyalása

 

Gazdasági program 2015-2019

 
 

5. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése előirányzatainak, költségvetési rendeletének módosítása

 

Költségvetési rendelet Sióagárd mód.

 

2014. évi ktgvet. rendelet módosítás

 
  6. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása  
 

7. Sióagárd Község Önkormányzatának orvosi rendelőjére kiírt pályázat kivitelezési munkálatairól

 
 

 

8. Sárköz- Dunavölgye - Siómente Egyesület tagságának megtárgyalása
 
 

 

9. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása jogcím támogatás igénylése
 
 

10. Tolna és Környéke Szociális Alapszolgáltatási, Gyermekjóléti és Helyettes Szülői Társulás társulási megállapodás módosításának megtárgyalása

 
 

11. A 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9 pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása megtárgyalása

 
 

12. Közművelődési Szabályzat módosítása

 

Közművelődési rendelet módosítása

 
 

13. Egészségügyi alapellátás fejlesztése Sióagárdon DDOP 3.1.3G-14-2014-0069 elnevezésű pályázat kivitelezőjének kiválasztása

 

Melléklet

 
 

14. A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

 

 

 

 


 

 

2015.04.23.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Képviselői eskütétel

 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között eltelt eseményekről

 
 

3. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése előirányzatainak, költségvetési rendeletének módosítása

 
 

4. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadása

 
 

5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

 
 

6. Védőnői Szolgálat adatkezelési szabályzatának megtárgyalása

 
 

7. Indítványok, hozzászólások, egyebek

 
 

Zárt ülés: 

 

1. A helyi kitüntetésre méltó személyek kiválasztása

 

2. Sióagárd Bora elismerő cím adományozása

 
 

Egyebek: 

 

1. Sióköz Kft. éves beszámolójának az elfogadása

 

 

 


 

 

2015.04.23.

Együttes ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetésének előirányzatainak módosítása

 
 

2. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása

 

Melléklet

 
 

3. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása, az intézkedési terv elfogadása

 

Belső ellenőrzés intézkedési terv

 

Belső ellenőrzési jelentés

 
 

4. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2015.04.09.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Szekszárd Városi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

 
 

2. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

 
 

3.Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi és a Szociális és Civilkapcsolati Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottságok 2014. évi munkájáról

 
 

4. Sióköz Kft. tisztújítása

 
 

5. Sióagárdi Közös Óvoda működésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása

 
  6. Szociális alapellátásokról szóló beszámoló megtárgyalása  
  7. Az önkormányzat adóhatóságának 2014. évi beszámolója  

 

 


 

 

2015.03.26.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Egyedi önkormányzati ügy megtárgyalása

 
 

 

1. Beszámoló a Művelődési ház 2014. évi II. féléves működéséről
 
  2. Éves közművelődési program megtárgyalása  
 

 

3. Egészségfejlesztési terv elfogadása
 
 

4. 2014. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása

 

Éves statisztikai összegzés közbeszerzés 2014

 
 

5. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása

 

Közbeszerzési terv 2015 Sióagárd

 
  6. Bírósági ülnökök jelölése  
 

Egyebek: 

 

Német meghívó

 

Sióvölgye Kft.

 

Egyebek-RC Szekszárd Korház projekt megállapodás

 
 

8. 2015. évi civil támogatások megítélése

 

Fecske bábcs. kérelme

 

Sióagárd Sport Egyesület Bank költségek támogatási kérelme

 

Hímző szakkör támogatási kérelme

 

Sióagárd Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

 

Sióagárdi Hagyományőrzők támogatási kérelme

 

Sióagárdi Nyugdijasok Egyesülete támogatási kérelme

 

Sióagárdi Sport Egyesület támogatási kérelme

 

Sióagárdi Torna Egyesület támogatási kérelme

 

Sióvölgye Horgász Egyesület támogatási kérelme

 

Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány támogatási kérelme

 

Sióagárdi Hagyományőrzők bankköltség támogatási kérelem

 

Sióagárd Jövője Alapítvány támogatási kérelme

 

Sióagárd Jövője Alapítvány TV támogatási kérelme

 

Sióagárd Leányvárért Egyesület támogatási kérelme

 

 

 

 


 

 

2015.02.26.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 
 

2. Törvényességi felhívás megtárgyalása Sióagárd Község Önkormányzata 2/1991. (III.7.) rendeletére vonatkozóan

 
 

3. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2014. (III.11.) ör. rendelet módosításáról

 
 

4. Sióköz Kft. tisztújítása

 
  5. Beszámoló Sióagárd Község Önkormányzatánál fennálló összeférhetetlenségek kivizsgálásáról  
 

6. A helyi civil szervezetek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása

 

Sárköz Dunavölgye Siómente Egyesület egyedi

 

Sióagárd Jövője Alapítvány pályázatos

 

Sióagárd Jövője Alapítvány TV 2013 évi elszámolás

 

Sióagárd Jövője Alapítvány TV 2014 évi elszámolása

 

Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület pályázatos

 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete pályázatos

 

Sióagárdi Polgárőr Egyesület pályázatos

 

Sióagárdi Sport Egyesület 2014 évi TAO támogatás

 

Sióagárdi Sportegyesület pályázatos

 

Sióvölgye Horgászegyesület pályázatos

 

Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány pályázatos

 

 

 

 


 

 

2015.02.12.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről

 
 

2. Sióagárd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, a költségvetési rendelet megalkotása

 

Költségvetési rendelet Sióagárd 02 12

 

Sióagárd 2015 évi költségvetés táblák

 

Adósságot keletkeztető ügyletek

 
 

3. Törvényességi felhívás megtárgyalása Sióagárd Község Önkormányzata 2/1991. (III.7.) rendeletére vonatkozóan

 
 

4. Törvényességi felhívás megtárgyalása Sióagárd Község Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában alkotott rendelete tárgyában

 

Hulladékrendelet törvényességi

 

Köztisztasági rendeletterv - Sióagárd

 
  5. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatású célú igénybevételéről szóló 10/2013. (VIII.I.) önkormányzati rendelet módosítása  
  6. Intézményi térítési díjak módosítása  
  7. Első Magyar Önkormányzati Viziközmű és közszolgáltatási Társulás megszüntetésének megtárgyalása  
  8. Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetésének megtárgyalása  
 

9. Sióagárd Község önkormányzata tagsági viszonya a Duna-Sió menti Vízitársulatban

 
 

10. Sióköz Kft. tisztújítása

 

Beszámoló

 
 

Egyebek:  Előterjesztés sport pénzmozgás nélküli tranzakció

 

Műleírássátor fedett színhez

 

Együttműködési megállapodás

 

 

 


 

 

2015.02.04.

Együttes

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

 

Rendszeres személyi juttatáok településenként

 

 

 


 

 

2015.01.15.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. A Sióagárdi Tájház pajtaépületének tervmódosítása

 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt eseményekről

 
 

3. Törvényességi felhívás megtárgyalása az alpolgármester választással kapcsolatban

 
  4. Alpolgármester megválasztása  
  5. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása  
  6. Törvényességi felhívás megtárgyalása Sióagárd Község Önkormányzata 2/1991. (III.7.) rendeletére vonatkozóan  
  7. Falubusz szabályzat módosításának előkészítése  
  8. A Képviselő-testület 2015. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása  
 

9. Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak, közterület használati díjak megállapítása

 

Étkezési térítési díj

 

Közterülethasználati díjak

 
 

10. E.R.Ö.V. bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának megtárgyalása

 

ERÖV bérleti szerződés

 
 

11. Sióagárdi Sport Egyesület pályázati kérelmének megtárgyalása

 
 

12. A Sióköz Kft.-vel kapcsolatos aktualitások megbeszélése

 
 

13. A pályázatíró foglalkoztatásnak megbeszélése

 
  14. A helyi kábeltelevízió működtetésének megbeszélése  
  15. Indítványok, hozzászólások, egyebek  
 

Egyebek: 1. Önkormányzati ingatlan használata

 

Szerződés