- - - - - -
2024. július 21. vasárnap

TRAMBULIN TEHETSÉGTÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

 

 

 

Székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 2.

Telephely: 7100 Szekszárd, Zrínyi u.78. (Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)

Elnök: Matókné Misóczki Mária

Aláírásra jogosult képviselők: Pekari Bernadett, Retkes Anett

Adószám: 18295304-1-17

Bankszámlaszám: 11746005-20136363 (OTP Bank)

Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.019/2012/7/I.

Bírósági bejegyzés dátuma: 2012.08.02.

Nyilvántartási szám: 134/2012.

 

 

A Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány célja az óvodás és kisiskolás gyermekek tehetségazonosítása, -gondozása, - fejlesztése, valamint a velük foglalkozó pedagógusok továbbképzése a témában.

Tevékenységünk a kultúra, a művészet és a hagyományápolás területére is kiterjed (báb, dráma, citera, képzőművészet).

Hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Fontosnak tartjuk, hogy a tehetségígéreteket korán felismerjük („Magocska” programunk), céltudatos fejlesztésüket minél hamarabb megkezdjük. Bízunk a Czeizel-féle sorsfaktorban, és tehetségazonosító eszközeinkkel (Kíváncsi láda, Tehetségcsillag - saját fejlesztésű eszköz francia adaptáció alapján, Gardner-teszt) az érdeklődés intenzitását vizsgáljuk a gardneri nyolc intelligencia mentén, az éppen aktuális életfázisban. Többletinformációt szerzünk önismereti tesztekkel. Kutatjuk a hazai és nemzetközi módszereket, gazdagító programokat. Saját jó gyakorlatainkkal a komplex tehetséggondozás elkötelezettjei vagyunk. Tehetségkibontakoztató foglalkozásaink során törekszünk arra, hogy a játékos tevékenységek mind a nyolc gardneri intelligenciát mozgósítsák.

Alapítványunk kiváló szakmai együttműködést ápol a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, mely intézményben a francia kutatási tapasztalatainkat adaptálhatjuk, amely megfelelő keretet biztosít a hatékony és rendszerjellegű iskolai tehetségkibontakoztatáshoz curriculáris valamint extra-curriculáris keretek között (G8 kutatócsoport működtetésével, G8 szakkör indításával, a pályaorientációs programok támogatásával).

Az Alapítvány munkatársai elhivatott, szakmailag kompetens pedagógusok, akik munkájukat lelkiismeretesen, magas színvonalon végzik, folyamatos önképzéssel, táguló tudástérrel dolgoznak azon, hogy minél több gyerekhez eljutva, csökkentsék a fel nem ismert tehetségesek számát, illetve útmutatást adjanak azoknak, akikről már kiderült, hogy tehetségesek. Az Alapítvány képzett szakemberek (pedagógusok, nyelvtanárok, tehetségfejlesztő-, gyógypedagógus, zeneterapeuta, drámapedagógus) bevonásával igyekszik a szakmai munka eredményességét és minőségét fenntartani.

 

---------------------------------------------

 

Az Alapítvány eddigi tapasztalataira és kapcsolataira építve, azt kibővítve újszerűen alakítja ki Partnerségi Hálózatát az óvodákkal, általános iskolákkal, intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködésben. 2012-től szakmai kapcsolatot épített ki Véronique Garas-szal, aki a Paris 12 Egyetem UPEC-Creteil kihelyezett ESPE Tanárképző Karának oktató tanára, a Moissy-Cramayel-i Les Hauldres Gyakorló Óvoda volt intézményvezetője, a gardneri Többszörös intelligenciák egyik francia szakértője, az elmélet több franciaországi általános iskolába való bevezetésének koordinálója, valamint a témában pedagógiai szakkönyvek szerzője. 2013-ban kutatócsoportunk utazott Franciaországba, majd 2015-ben a francia delegáció látogatott el hazánkba szakmai tapasztalatcsere céljából.

Az Alapítvány hazai vonatkozásban regionális hatókörrel bír. Az Alapítvány szakmai együttműködési partnerei:

  • Kaposvári POK (továbbképzések, szakmai napok),
  • PTE-BTK Neveléstudományi Intézet Pécs és PTE-KPVK Szekszárd (konferenciákon, szakmai műhelyekben való aktív részvétel),
  • EPSZI Oktatási Szolgáltató Tanácsadó Kft. (tehetséggondozó programok szülőknek, tájékoztató jellegű rendezvények családoknak);
  • Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (hátrányos helyzetű településeken -5- élő tehetségígéretek felderítése projekt keretén belül)
  • Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület (szülői klubok alakítása, szakmai műhelyek).

A Szekszárdi Garay Iskolával (amely Kiválóan Akkreditált Tehetségpont) együttműködve az alapítvány munkatársai - akik egyben az iskola pedagógusai is - az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként 8 Jó gyakorlatot (köztük a Magocska program) kommunikálnak, a régióban (Tolna, Somogy és Baranya megye).

 

--------------------------------------------------------------------

 

A Partnerségi Hálózatba bevont intézményekkel folyamatos kapcsolattartás, szakmai programok szervezése:

- Szakmai napok a szekszárdi általános iskolákban - pályaorientáció támogatása tehetségazonosítással

- Diverzitás az oktatásban - új elemként tervezzük a nyolc intelligencia fejlesztését élménypedagógiai módszerekkel

- A tehetségazonosításhoz szükséges adaptált valamint saját fejlesztésű eszközök mellett fontos lenne az intelligenciák termének megléte a Szekszárdi Garay János Általános Iskolában) foglalkozásaink helyszíneként. Természetesen további fejlesztő eszközök jelenléte is indokolttá válna ezáltal.

- Szakmai kapcsolat a Nagydorogi Általános Iskolával: pályaorientáció támogatása, szakmai műhely szülőknek

- Jó gyakorlatunk népszerűsítése: Érzékenyítő programok drámajátékokkal (siketek, vakok, és gyengén látók) általános iskolákban

- Tehetséggondozó konferencia szervezése, lebonyolítása

- A művészet terén: a Sióagárdi Fecske Bábcsoport és a Citerazenekar működésének támogatása, nyári tábor szervezése, lebonyolítása

 

----------------------------------------------------------------------

 

A Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány kiemelt feladatának tartja a fenntarthatóság biztosítását. Törekszik az együttműködések kialakítására, a hazai és külföldi jó gyakorlatok, módszerek kutatására, kipróbálásra, alkalmazására, adaptálására, publikálására.

A fenntarthatóság fő elemei:

 

Menedzsment és tervezés

-           Felelősök kijelölése

-           Folyamatos értékelések, jelentések készítése

-           Tudásmegosztás (honlapon, rendezvényeken)

-           További pályázati lehetőségek keresése

-           Támogatók bevonása

 

Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások

-           Kutatási projektek

-           Képzési, továbbképzési programok

-           Szakmai napok

-           Önképzések

-           Partnerség építés (szülők, intézmények, pedagógusok, szakértők)

 

A program tovább követése, segítése

-           A kapott eredmények archiválása, és publikálása

-           Az adaptált program saját tervének elkészítése megvalósítási szándékkal