- - - - - -
2024. július 21. vasárnap

2024. évi ülések

 

 

2024.06.27.

 Meghívó

1. Őcsényi Község Önkormányzatának a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendeletének megtárgyalása

 

 


 

2024.05.29.

  Meghívó      Jegyzőkönyv 

 

1. Sióagárd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Sióagárd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás

3. 2023. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása

4. Beszámoló a jegyző 2023. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

 


 

 

2024.05.29.

Együttes ülés

   Meghívó  

 

1. Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a Hivatal 2023. évi tevékenységéről

2. Őcsény Község Önkormányzata és az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítása, 2023. évi költségvetés végrehajtása

1. Melléklet

2. 2023. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet

3. Melléklet

3. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 


 

 

2024.05.24.

   Meghívó   

 

1. Sióagárdért Emlékérem kitüntető cím adományozása

2. Sióagárd Bora elismerő cím adományozása

 

 


 

2024.05.17.

   Meghívó 

 

 


 

2024.04.25.

       Meghívó        Jegyzőkönyv

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

1. Beszámoló a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2023. évi Sióagárd községet érintő munkájáról

2. Beszámoló a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi Sióagárd Községet érintő munkájáról

3. Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Központ 2023. évben Sióagárdon végzett szakmai tevékenységéről

4. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2009. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

5. Paksi Kistérségi Szociális Központ által nyújtott szociális alapellátások intézményi térítési díjának meghatározása

6.  Az önkormányzat fenntartásában lévő tanyagondnoki szolgálat, szociális étkeztetés 2023. évi beszámolójának megtárgyalása

7.  Önköltségszámítás Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelete, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete vonatkozásában

 8. A községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása

 7. Egyebek

 


 

2024.03.28.

     Meghívó          Jegyzőkönyv

 

1. Védőnői feladatellátással összefüggő együttműködési megállapodás módosítása

1. Melléklet

2. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi körzethatárainak meghatározása megtárgyalása

3. Szekszárdi Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződésének módosítása

4. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati kiírás megtárgyalása

5. Helyi civil szervezetek 2024. évi pénzügyi támogatásának megtárgyalása

 

 


 

2024.02.15.

        Meghívó        Jegyzőkönyv

 

1. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról

2. Sióagárd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

1.  Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

3. 2024. évi közbeszerzési terv megtárgyalása

4. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 33. sz. módosítása

5. A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

6. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal részére igazgatási szünet elrendelése

7. 2023. évi leltározási feladatokról szóló beszámoló megtárgyalása

 

 


 

 

2024.02.09.

     Meghívó        Jegyzőkönyv

 1. Sióagárd Leányvár 759,779. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vis maior döntés módosítása.

 

 


 

2024.01.22.

        Meghívó        Jegyzőkönyv

 

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

1. Sióagárd Község Temető üzemeltetéséről szóló 2023. évi beszámoló megtárgyalása

2. Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2024. évi együttműködési megállapodás elfogadása

3. Az önkormányzat működési területen található, kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

4. Helyi önszerveződő közösségek 2024. évi támogatásának pályázati kiírása

5. Védőnői feladatok ellátásával összefüggő együttműködési megállapodás módosítása

6. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének bérmegállapítása

7. Egyebek

1. Egyéb

2. Egyéb

3. Egyéb

4. Egyéb