- - - - - -
2022. május 25. szerda

2022. évi ülések

 

 

2022.05.25.

Együttes ülés

Meghívó

 

 


 

 

2022.05.25.

Meghívó

 

 

Napirend előtt:

0. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 1. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltségének 2021. évi tevékenységéről

3. Humánszolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálatának 2021. évben Sióagárdon végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

4. A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

5. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

6. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

7. A közterületek használatának szabályairól szóló 12/2005.(XII.7.) számú önkormányzati rendelete módosításának megvitatása

1. Melléklet

8. A községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

9. Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek

 

 

 


 

 

2022.05.25.

Zárt ülés

Meghívó

 


 

 

2022.04.19.

Meghívó

1. Tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 

 


 

 

2022.04.07.

Meghívó

 

 1. VP6-7.2.1.1-21 azonosítójú, külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázattal kapcsolatban hozott 5/2022. (I.27.) kt. határozat pontosítása

2. Sióköz Kft. záró mérlegének megtárgyalása

 

 

 


 

2022.03.29.

Meghívó

 

Napirend előtt

 

1. 2022. évi közbeszerzési elfogadása

2. Óvodai beiratkozás megtárgyalása

1. Melléklet

3. Köznevelési intézmények körzethatárainak meghatározása

1. Melléklet

4. Konyha önköltség számításán alapuló térítési díj felülvizsgálata

5. Sióagárd Jövője Alapítvány Kábel TV-s támogatás megtárgyalása

 

6. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

1. Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány pályázati kérelme

2. Sióagárdi Sport Egyesület pályázati kérelme

3. Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület pályázati kérelme

4.  Sióagárd Nyugdíjas Egyesület  pályázati kérelme

5. Sióvölgye Horgász Egyesület pályázati kérelme

 

7. Egyebek 

 

 

 


 

 

2022.03.03.

Meghívó

 

1. Sióagárd Köszég Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosítása

1. Melléklet

2. Óvodavezetői pályázati kiírás megtárgyalása

 

 


 

 

2022.02.14.

Meghívó

 

1. Önkormányzati Bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozatokról

2.  Sióagárd Község Önkormányzata 2022.évi költségvetését megalapozó döntések, Sióagárd Község 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

3. Szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata, bizottsági tagok megválasztása

4. A község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 4/2018. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Melléklet

5. Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V.18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

1. Melléklet

6. Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának megtárgyalása

7. Sióagárd Jövője Alapítvány 2021. évi helyi tv. támogatás elszámolásának megtárgyalása

 

 

 

 


 

 

2022.01.27.

Meghívó

 

 

1. Tájékoztatás az aktuális pályázatokról

2. Sióagárd Község Önkormányzata és a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti pénzügyi megállapodás elfogadása

3. A temető üzemeltetéséről szóló 2021. évi beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása

4. Polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jováhagyása

5. Polgármester, alpolgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása

6. Sióköz Kft. végelszámolásának megtárgyalása

7. Kérdések, hozzászólások, egyebek