- - - - - -
2024. július 21. vasárnap

 

2013. évi ülések

 

 

2013.11.26.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 

1. Tájékoztatás Sióagárd Község belterületének vízrendezéséről
 
  2. A szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása
 
  3. Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának megtárgyalása
 
 

 4. Az önkormányzat tagságával működő társulások 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása

 

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

 

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

 

Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

 

Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

 
 

5. Kéty Község Önkormányzata, Murga Község Önkormányzata, valamint Felsőnána Község Önkormányzata csatlakozási kérelme a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társuláshoz

 
 

6. Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás munkaszervezete létszámbővítésének megtárgyalása

 

 

 


 

2013.11.26.

Közmeghallgatás

Meghívó   Jegyzőkönyv

 


 

 

2013.11.22.

Meghívó   Jegyzőkönyv

 


 

 

2013.10.22.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Tájékoztatás a költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről

 

Melléklet

 
  2. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás a rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázatának megtárgyalása
 
  3. A hulladékgazdálkodási társulási megállapodás megszüntetésének megtárgyalása
 
 

 4. Tolna és Környéke Szociális Alapszolgáltatási, Családsegítő és Helyettes Szülői Hálózat társulási megállapodás módosítása

 
 

5. A helyi kábel TV finanszírozásáról szóló döntés

 
 

6. Tájékoztató az önkormányzat nyertes pályázatairól

 
 

7. Döntés a Tolna Megyei Értéktár Bizottságba történő delegáltak személyéről

 

 

 


 

 

2013.10.11

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Döntés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának igényléséről

 

 

 


 

 

2013.09.11.

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző testületi ülésen eltelt eseményekről

 
  2. Az Általános Iskola vezetőjének tájékoztatója az intézmény 2012/2013. nevelési évének munkájáról
 
 

3. A Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi vezetőjének beszámolója az intézmény 2012/2013. nevelési évi tevékenységéről

 

Tanévértékelés 2012-2013.táblázat

 
 

 

4. A közmeghallgatás időpontjának, témakörének kijelölése
 
 

 5. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

 

Költségvetési rendelet módosítás rendelet

 

Költségvetés módosítás mellékletei

 
 

6. Tájékoztató a 2013.évi pénzügyi terv első félévi teljesítéséről

 

Félév végrehajtás mellékletei

 
  7. Civil szervezetek második félévi támogatásának ütemezése  
  8. Sióagárd Község Önkormányzata likviditási hitelkérelme  
  9. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás benyújtásának megtárgyalása  
  10. A központi orvosi ügyelet pénzügyi elszámolása  
  11. Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázattal kapcsolatos tájékoztatás  
  Egyebek: Egyedi támogatás Sióagárd Jövője Alapítvány előterjesztés  

 

 


 

 

2013.07.23.

Rendkívüli

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotása

 
  2. A közösségellenes magatartások önkormányzati rendeletben történő szabályozásáról  
  3. Vízdíjrendelet tárgyában érkezett törvényességi felhívás megtárgyalása  
 

4. Az ebrendészeti telep további működtetéséről szóló döntés megtárgyalása

 

Szolgáltatási szerződés

 
 

 

5. TÁMOP 5.3.11-13/1 kódszámú felhívással kapcsolatos döntés részleteinek megtárgyalása
 

 

 

 


 

 

2013.06.25

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Horváthné dr. Horváth Erika háziorvos tájékoztatója a sióagárdi vegyes háziorvosi körzet működésének tapasztalatairól

 
  2. Beszámoló a sióagárdi védőnői körzet működéséről  
 

3. Folyószámlahitelkeret-szerződés

 
  4. Beszámoló a helyi adóztatásról  
 

5. Társulások kötelező felülvizsgálata

 

5.1 Sióagárdi Védőnői Társulás társulási megállapodásának módosítása

 

5.2 Szekszárdi MJV Önkormányzata - Közoktatási intézményfenntartás

 

5.3 Orvosi ügyeleti társulás

 

5.4 Tolna Város Önkormányzata, Családsegítő, gyermekjóléti szolg. ,Házigondozás, jelzőrendszeres gond., Helyettes szülői hálózat

 

5.5 Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

 
   6. Törvényességi felhívás Sióagárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2013. (IV.2.) önkormányzati rendeletére  
   7. LEADER pályázat 2013. évi lebonyolítása  
 

8. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

 

8.1 Helyi Esélyegyenlőségi Program

 
 

Egyebek: 1. Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.3.11-13/1 kódszámú felhívásra

 

 

 

 


 

 

2013.05.31.

Rendkívüli

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Tájékoztatás az előző testületi ülésen feltett képviselői kérdésre a vízdíjhátralékok kezelésével kapcsolatban

 
 

2. Óvodatársulással kapcsolatos dokumentumok elfogadása

 

Társulási megállapodás

 

 

 

 


 

 

 

2013.05.24.

Ünnepi

Meghívó   Jegyzőkönyv

 

 


 

 

2013.05.24.

Rendkívüli

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 1. Sióagárd Község Önkormányzatánál folytatott közterületi segédmunkát érintő változások megtárgyalása

 
 

2. Sióköz Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

 
 

3. Vízdíj módosítás képviselői indítványra

 
 

4. E.R.Ö.V. Bérleti, üzemeltetési szerződés megtárgyalása

 
 

5. Ajánlat a Tolna Víz - és Csatornamű Kft. tulajdonosi jegyzett tőke megvásárlására

 

 

 

 


 

 

2013.04.30. 

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

 

1. Helyi civil szervezetek számára 2013. évi működési pályázat meghirdetése
 
 

 

2. Sióagárd Község Óvodájának működési formájának áttekintése, esetleges szervezeti átalakításra (társulásra) vonatkozó döntés elfogadása
 
 

 

3. Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról
 

 

 

 


 

 

 

2013.04.23. 

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
  1. Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása  
 

 

2. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
 
 

3. Sióagárd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

 

Költségvetés módosítás melléklete

 

Költségvetési rendelet módosítása

 
 

4. Sióagárd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

 

Zárszámadási rendelet

 

Zárszámadás mellékletei

 

Kiegészítő melléklet

 

Kiegészítő melléklet táblák

 
 

 5. Sióagárd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

 
 

 

6. Tolnai Családsegítő Központ fenntartására létrehozott társulás költségvetése, és beszámoló az intézmény 2012. évi munkájáról

 

Családsegítő Központ Intézményfenntartó Társulása - Beszámoló a 2012. évről

 
 

7. Helyi civil szervezetek számára 2013. évi működési pályázat meghirdetése

 

Civil szervezetek 2013. évi támogatása táblázatban

 

Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete

 

Fecske bábcsoport

 

Hagyományőrző Egyesület

 

Polgárőr Egyesület

 

Sióagárdi Sportegyesület

 

Sióvölgye Horgász Egyesület

 

Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány

 
 

8. Sióagárd Község Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési beszámolójának elfogadása

 

2012. évi kbt. tájékoztató 1. sz. melléklete

 

2012. évi kbt. tájékoztató 2. sz. melléklete

 

2012. évi kbt. tájékoztató 3. sz. melléklete

 
 

 9. Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásokról, a bizottság 2012. évi munkájáról

 
 

 10. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

 

Éves ellenőrzési jelentés

 
 

 

11. Tájékoztatás Sióagárd Önkormányzat Konyhája 2012. évi működési költségeiről

 

Konyha költségei

 
  12. 2013.évi háziorvosi ügyeleti díjának emeléséről szóló tájékoztatás
 
  13. NKA szobor-pályázatának megtárgyalása  
  14. Beszámoló a helyi televízió működéséről  
 

15. Civilek részére juttatott visszatérítendő támogatások elszámolásának elfogadása

 

Egyedi támogatás nyújtása a Sióagárd Jövője Alapítványnak

 

Egyedi támogatás nyújtása a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesületnek

 
  16. Első Magyar Viziközmű Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról  

 

 

 


 

2013.03.26. 

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történt eseményekről

 
 

2. Vagyongazdálkodási rendelet módosítása és vagyongazdálkodási terv elfogadása

 

Vagyonrendelet terv

 

Vagyonrendelet melléklete

 
  3. Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása  
  4. Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi szabályzatának elfogadása  
 

 

5. Óvodai felvételi körzet és beíratási időpont meghatározása
 
 

6. Óvodavezetői pályázat kiírása

 

 
 

 

7. Tájékoztató pályázatokkal kapcsolatban, és kapcsolódó döntések meghozatala
 
  8. Sióagárd Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása
 
 

 

9. Tolna megyei területfejlesztési koncepciójának véleményezése

 

Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetesi valtozat

 
 

 

10.Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

 

Társulási megállapodás - 2013.03.13.

 
 

11. Szedres község településrendezési tervének véleményezése

 

Szedres község Településrendezési terv II. számú módosításának mellékletei

 
  12. Képviselői kérdések, hozzászólások, aktualitások
 

 

 

 


 

 

2013.02.12. 

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Tájékoztató a sióagárdi Sió-híddal kapcsolatban

 
 

2. Sióagárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. évi ülés- és munkatervének elfogadása

 
 

3. Helyi civil szervezetek tavalyi évi önkormányzati támogatással történő elszámolásának megtárgyalása, elfogadása

 
 

4. Sióagárd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megalapozó döntések – Helyi civil szervezetek támogatása (éves keret meghatározása)

 
 

5. Sióagárd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megalapozó döntések – Étkezési díjról szóló rendelet módosítása

 

Kimutatás a szociális étkezés térítési díjának önköltségéről

 

Étkezési térítési díjak kalkulációja

 
 

6. Sióagárd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megalapozó döntések – Leader Egyesület támogatási kérelme, Tolna Megyei Népművészeti Egyesület egyedi támogatása

 

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület egyedi támogatása

 

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület támogatás iránti kérelem

 

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület egyedi támogatása

 

Településenkénti nyerteslista ÚMVP

 
 

7. Sióagárd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megalapozó döntések – a Szekszárd–Sióagárd Óvodatársulás költségvetésének megtárgyalása, és a Sióagárdi Óvoda működési hozzájárulása

 

Szekszárd-Sióagárd Közokt.Intézményfennt.Társulás 2013.évi kv.

 
  8. Sióagárd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetését megalapozó további döntések – Pályázatok, rendezvények, egyéb költségvetést érintő témák  
 

9. Sióagárd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 

Sióagárd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

 
 

10. Sióagárd Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása, rendeletalkotás

 

2013. évi költségvetés melléklete

 
  11. Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása  
  12. Többcélú Kistérségi Társulási tagsággal kapcsolatos döntés  
  13. Tengelic kilépése a központi ügyeleti társulásból  
  14. Nemzetközi kapcsolatok 2013. évi terv  
  15. Képviselői kérdések, hozzászólások, aktualitások  

 

 

 


 

 

2013.01.28. 

Együttes ülés

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása

 
 

 

2. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló társulási megállapodás módosítása
 

 

 

 


 

2013.01.28. 

Meghívó Előterjesztések Jegyzőkönyv
 

1. Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítása

 

1. Melléklet

 
 

2. Sióagárd-Fácánkert Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

 

1. Melléklet

 
 

3. Sióagárd - Fácánkert Községek Körjegyzősége 2012. évi finanszírozás-elszámolása

 

1. Melléklet