- - - - - -
2024. július 21. vasárnap

Sióagárdért Alapítvány

 

 

Elnök: Gózon Ágnes

7171 Sióagárd, Kossuth u. 8.

Adószám: 19291262-1-17

 

Az Alapítvány célja:

 

Megalakuláskor célként elsősorban a gazdaságfejlesztés, továbbá a környezet- és katasztrófa védelem, a kultúra, sport és szabadidő területein folytat tevékenységet. Az alapító tagokat szoros kötelék fűzi a községhez. Látva az itt élők helyzetét, gondjait, az alapítvány létrehozásával segíteni szeretnének. Évente rendszeresen beszámoló készül a végzett munkáról és a számviteli politikában rögzítettek szerinti vagyon felhasználásáról. Tiszteletdíjat, egyéb juttatásokat a tagok nem kapnak, munkájukat társadalmi megbízatásban végzik.

Kiemelt tevékenységeink:

Az Alapítvány feladata, hogy a megfogalmazott célok érdekében végzett tevékenységével elősegítse azok megvalósulását.

 • Sióagárd település gazdasági fejlődésének elsősegítése helyi erőforrások feltárásával.
 • Az Alapítvány tevékenységei közé tartozik a településfejlesztés, valamint támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét segíti azok együttműködését.
 • Információs tevékenység: információs adatbázist hoz létre, kiadványok, ismertetők kiadását szervezi meg, nyilvánosságot biztosít a gazdaságot élénkítő kezdeményezésének.
 • Felkészíti, tájékoztatja a lakosságot az esetleges rendkívüli helyzettel kapcsolatos tennivalókról.
 • A polgári védelmi, tűzoltói, elsősegély-nyújtói, vízkár-elhárítási, katasztrófavédelmi önkéntes tevékenység anyagi, technikai, személyi fejlődését biztosító pályáztatásokat figyel, pályamunkákat készít el és nyújt be.
 • Sióagárd épített és a természeti környezetének védelme, a környezeti kultúra fejlesztése.
 • A település kulturális életének színesítése, hagyományok ápolása.
 • A közösségi sportélet fejlesztése.
 • Turizmus, idegenforgalom fejlesztése.
 • Sióagárd szellemi-, művészeti értkeinek, hagyományainak megismertetése, gondozása, gazdagítása.
 • Kulturális-, baráti-, és cserekapcsolatok; határon átnyúló együttműködésének kialakítása.